Menu Zavřeno

Výběrová řízení

  1. Zámek Dolní Životice p.o. vyhlašuje výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu podle zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění ve smyslu § 27 s uplatněním výjimky dle § 31 zákona

„Vybudování nové koupelny v objektu DOZP Zámek Dolní Životice“

Termín pro podání nabídek je od 22.6.2020 do 10.7.2020

Více informací v přílohách:

  1. Zámek Dolní Životice p.o. vyhlašuje výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu podle zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění ve smyslu § 27 s uplatněním výjimky dle § 31 zákona

„Výkon TDS a koordinátora BOZP pro vybudování čističky odpadních vod

v objektu Chráněného bydlení Moravice“

Termín pro podání nabídek je od 1.7.2020 do 14.7.2020

Více informací v přílohách: