Menu Zavřeno

Sociálně terapeutické dílny EMA – Podpora služeb sociální prevence 2

Projekt „Podpora služeb sociální prevence 2“ z Operačního programu Zaměstnanost, Prioritní osy 2 – Sociální začleňování a boj s chudobou.

Sociálně terapeutické dílny EMA od 1.1.2019 pracují v rámci projektu „Podpora služeb sociální prevence 2“, financovaného ESF a MSK viz https://www.msk.cz/cz/dotace_eu/podpora-sluzeb-socialni-prevence-2-75797/

Registrační číslo projektu

CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0003758

Operační program

Operační program Zaměstnanost

Prioritní osa

Sociální začleňování a boj s chudobou

Investiční priorita

Aktivní začleňování, včetně začleňování s ohledem na podporu rovných příležitostí a aktivní účast a zlepšení zaměstnatelnosti

Obsah projektu

Projekt je zaměřen na zajištění poskytování vybraných druhů sociálních služeb, zařazených do krajské sítě sociálních služeb, v souladu se schváleným Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2015 – 2020, s důrazem na mapování a vyhodnocování skutečných potřeb uživatelů.

Přehled klíčových aktivit projektu

1) Podpora vybraných sociálních služeb
2) Kontrola efektivity poskytování sociálních služeb
3) Evaluace poskytování sociálních služeb