Menu Zavřeno

Poskytnutí neinvestičních účelových příspěvků v rámci EVVO pro příspěvkové organizace zřizované Moravskoslezským krajem pro školní rok 2018/2019

Zapojena sociální služba CHB Moravice.

Projekt zaměřený na „Podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve školním roce 2018/2019 zaměřený na podporu aktivit v zahradách.

​Okruh je zaměřen na péči o zahrady, tvorbu přírodních zahrad jako učeben, přírodních koutků v zahradách apod. Může se jednat např. o tvorbu vyvýšených záhonů pro pěstování zeleniny, bylinkových spirál, lučních pásů či jiných přírodních úseků, které je vhodné doplnit výukovými prvky. Tyto aktivity by měly vést k účelnějšímu využití zahrady a zároveň prohlubovat vztah dětí i dospělých k živé i neživé přírodě a vést k porozumění přírodním zákonitostem.