Menu Zavřeno

Pracovní nabídky

  Zámek Dolní Životice, příspěvková organizace

vyhlašuje výběrové řízení č. 1 /2020

na obsazení pracovního místa

Pracovník v sociálních službách – PSS

Charakteristika vykonávané práce:

Činnost zaměřena na přímou obslužnou péči o klienty a zajišťování úklidu na komunitě.

Pracovní doba: dvousměnný provoz, denní (7:00 – 19:00 hodin) a noční směny (19:00 – 07:00 hodin).

Pracovní náplň:

 • poskytování přímé obslužné péče o klienty,
 • pomoc a podpora při osobní hygieně,
 • pomoc a podpora při oblékání a stravování,
 • pomoc a podpora při výdeji léků,
 • drobné úklidové práce,
 • náležitý dohled.

Platové zařazení: 

 • 4. platová třída (stupeň dle praxe – rozmezí od 18.370,- Kč do 22 570,- Kč),
 • plus zvláštní příplatek: 2 800,- Kč,
 • plus příplatek za směnnost 500,- Kč,
 • po uplynutí zkušební doby možnost osobního ohodnocení.

Bonusy:

 • odborné vzdělávání
 • příspěvek na stravování
 • příspěvek na stravování,
 • penzijní připojištění nebo přísp. na dětské tábory nebo sportovní aktivity
 • zaměstnanecká sleva v lékárně

Pracovní poměr:

 • plný úvazek na dobu určitou 1 roku s možností přechodu na dobu neurčitou,
 • nástup možný ihned nebo dle dohody.

Místo výkonu práce:

DOZP Dolní Životice, Zámecká 1

Kvalifikační požadavky:

 • minimálně středoškolské vzdělání s výučním listem + akreditovaný kurz dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (výhodou, avšak není podmínkou – kurz je možné absolvovat do 18-ti měsíců po přijetí), je vyžadováno k doložení na výběrovém řízení
 • zdravotní způsobilost,
 • občanská a trestní bezúhonnost,
 • úcta a respekt k lidem s postižením.

K přihlášce uchazeč/ka připojí:

 • profesní životopis včetně údajů o odborných znalostech, dovednostech
 • podepsané prohlášení uchazeče v následujícím znění: „Poskytnutím svých osobních údajů v rozsahu podkladů pro přihlášku do výběrového řízení, dávám ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů ve znění pozdějších předpisů, souhlas s jejich zpracováním.“ Jméno, příjmení, datum narození a vlastnoruční podpis

Způsob a místo podání přihlášky:

 • poštou – na obálku uveďte „Neotvírat, výběrové řízení č. 1/2020“.
 • e-mailem

Lhůta pro podání přihlášek do: 15. 05. 2020, do 12:00 hodin. Životopisy doručené po stanovené lhůtě budou vyřazeny a skartovány.

Harmonogram výběru uchazeče:

2. kolo – osobní pohovory s vybranými uchazeči dne 18. května 2020.

O postupu do 2. kola výběrového řízení budou informováni pouze vybraní uchazeči, a to telefonickou nebo elektronickou formou.

Uchazeč o zaměstnání si kopie dokladů může vyzvednout do 10 dnů po ukončení výběrového řízení. Následně budou dokumenty skartovány v termínu 25. května 2020, pokud nebyl udělen souhlas s archivací v prohlášení uchazeče.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu bez udání důvodu.

Bližší informace:

Simona Vyhlídalová, vedoucí DOZP Zámek Dolní Životice

T- 558 877 826

M- 733 164 563

e- vedoucidz@zamekdz.cz