Menu Zavřeno

Rozpočet a střednědobý výhled organizace

Novelou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, je s účinností od 21.2.2017 příspěvkové organizaci stanovena povinnost sestavovat rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu, které schvaluje její zřizovatel.

Rozpočet příspěvkové organizace je plán výnosů a nákladů na kalendářní rok a střednědobý výhled rozpočtu je plán nákladů a výnosů na další dva roky následující po roce, na který je sestavován plán na kalendářní rok.

Povinnost zveřejnit návrh rozpočtu/střednědobého výhledu rozpočtu a schválený rozpočet/ střednědobý výhled rozpočtu je zajištěna zveřejněním na internetových stránkách zřizovatele http://www.msk.cz/verejna_sprava/index.html.

Finanční prostředky účelově určené na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb

Příspěvek na provoz ÚZ 13305 v rámci Podmínek dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb.

Rok 2020

Moravskoslezský kraj  – Příspěvek na provoz ÚZ 13305 v rámci Podmínek dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb.

Služba

Domov pro osoby se zdravotním postižením Dolní Životice – 24.098.000 Kč
Domov pro osoby se zdravotním postižením Jakartovice Deštné – 13.000.000 Kč
Chráněné bydlení Moravice – 2.593.000 Kč

Příspěvek zřizovatele Moravskoslezského kraje

Příspěvek na provoz ÚZ 207 – 4.300.000 Kč
Příspěvek na úhradu nákladů na odpisy ÚZ 205 – 1.600.000 Kč

Příspěvek na provoz účelově určeny na financování uznatelných nákladů v souladu s Programem podpory vybavení zařízení sociálních služeb v souvislosti s přechodem na vysílací standard DVB-T2 na období 2019-2020 – 38.895 Kč.

Projekt

Sociálně terapeutické dílny EMA (EU) – 4.020.000 Kč
„Podpora služeb sociální prevence 3“, reg. číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0015030

Rok 2019

Moravskoslezský kraj  – Příspěvek na provoz ÚZ 13305 v rámci Podmínek dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb.

Služba

Domov pro osoby se zdravotním postižením Dolní Životice – 22.522.000 Kč
Domov pro osoby se zdravotním postižením Jakartovice Deštné – 13.326.000 Kč
Chráněné bydlení Moravice – 2.424.000 Kč

Příspěvek zřizovatele Moravskoslezského kraje

Příspěvek na provoz ÚZ 207 – 2.300.000 Kč
Příspěvek na úhradu nákladů na odpisy ÚZ 205 – 1.600.000 Kč

Projekt

Sociálně terapeutické dílny EMA (EU) – 3.654.000 Kč
„Podpora služeb sociální prevence 2“, reg. číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0003758