Menu Zavřeno

GDPR

Informace o zpracování osobních údajů

Kontaktní údaje správce osobních údajů:

Název organizace: Zámek Dolní Životice, p.o., Zámecká 1, 747 56  Dolní Životice,
IČO: 71197052
Jméno a příjmení správce: Ing. Aleš Šupina
Telefon: 732 488 614
E-mail: reditel@zamekdz.cz
(dále jen „správce“)

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:

Název organizace: I3 Consultants s.r.o., K Trninám 945/34, 163 00 Praha
IČO: 27921344
Jméno a příjmení pověřence: Mgr. Zdeněk Novák
Telefon:: 777 078 427
E-mail: poverenec.oou@i3c.cz

Správce osobních údajů v souladu s ustanovením čl. 13 a následujících Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“), informuje o základních zásadách a principech na základě kterých zpracovává osobní údaje.

Osobní údaje Zámek Dolní Životice, p.o. zpracovává pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování.

Informace o zpracování osobních údajů, jejich účelech, kategoriích subjektů údajů a době jejich uchování naleznete v příloze č.:

Pokud správce  zpracovává Vaše osobní údaje, máte právo:

  • požadovat od Zámku Dolní Životice, p.o. informaci o zpracování Vašich osobních údajů,
  • požadovat umožnění přístupu k Vašim osobním údajům zpracovávaných Zámkem Dolní Životice, p.o.
  • požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje zpracovávané Zámkem Dolní Životice, p.o. jsou nepřesné),
  • požadovat vymazání Vašich osobních údajů zpracovávaných Zámkem Dolní ŽIvotice, p.o., popřípadě požadovat omezení jejich zpracování v souladu s příslušným právním základem pro zpracování osobních údajů,
  • vznést námitku proti zpracování osobních údajů Zámkem Dolní Životice, p.o,
  • požadovat přenositelnost osobních údajů, které jste poskytl (poskytla) Zámku Dolní Životice, p.o. podat stížnost dozorovému orgánu.

Pokud je zpracování Vašich osobních údajů podmíněno Vašim předchozím souhlasem se zpracováním, máte právo souhlas odvolat. Tím však není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Svá práva vůči správci uplatňujete cestou pověřence pro ochranu osobních údajů případně přímo u správce.