Menu Zavřeno

Domov pro osoby se zdravotním postižením Jakartovice – Deštné

Domov pro osoby se zdravotním postižním Jakartovice – Deštné,  poskytuje své služby v souladu s ustanovením paragrafu 48 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Provozní doba: nepřetržitě

Cílová skupina: 

Služba je poskytována dospělým lidem (mužům i ženám, od 19 let) s mentálním a kombinovaným postižením, kteří si přejí žít a užívat běžný život.

Posláním  naší služby je naučit lidi s postižením žít a užívat si běžný život. Pomoct využít jejich potenciál a schopnosti k začlenění do běžného životní a denního rytmu se všemi radostmi i povinnostmi. 

Obsahem služby je:

 • poskytování trvalého ubytování,
 • poskytování stravy, podpory a pomoci při jejím přijímání,
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
 • poskytování výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 • poskytování sociálně terapeutických činností,
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí,
 • základní sociální poradenství.

Cíle:

 • Cílem naší služby je, aby uživatelé byli co nejvíce samostatní v péči o svou osobu a domácnost
 • Využívali vlastní potenciál k realizaci svých přání a seberealizaci
 • Smysluplně využívali volný čas, účastnili se společenského a kulturního života
 • Udržovali kontakt s rodinou a přáteli, navazovali nová přátelství a vztahy mimo zařízení
 • Získávali a udržovali si práci  

Zásady, kterými se řídíme při poskytování sociálních služeb:

Jedinečnost uživatele a individuální přístup

Ctíme jedinečnost a individualitu  uživatele, při poskytování péče vycházíme s individuálně zjištěných potřeb u každého uživatele.

Respektující přístup

Respektujeme práva uživatelů, kterým poskytujeme službu, podporujeme je v jejich samostatném rozhodování a uplatňování svých práv.

 Ctíme principy normality:

 • přistupujeme k uživatelům dle jejich fyzického věku, s respektem,
 • při poskytování sociální služby postupují pracovníci jednotně a respektují volbu a názory  uživatelů, 
 • zachováváme rytmus běžného dne a týdne,
 • respektujeme vlastních přání, potřebu rozhodnutí a nárok na uznání,
 • respektujeme soukromí,
 • akceptujeme život ve světě obou pohlaví,
 • účast na kulturním životě, volný čas a sport,
 • respektujeme odlišnosti a přijímáme osoby se zdravotním postižením jako součásti lidské různorodosti a přirozenosti.

Ubytování

Naše zařízení je tvořeno dvěma budovami. Na Horní budově se nachází 5 bytů (běžných domácností s kuchyní, koupelnou a obývacím pokojem. V každém bytě jsou tři dvoulůžkové pokoje. Na Dolní budově se nacházejí 3 byty, taktéž s dvoulůžkovými pokoji.  Kapacita Horní budovy je 30 obyvatel, kapacita dolní budovy je 20 obyvatel.

Horní budova je prostorově přizpůsobena pro uživatele s vyšší mírou podpory, jednotlivé byty jsou přizpůsobeny pro uživatele na invalidním vozíku. Kapacita pro uživatele na invalidním vozíku je 5 míst / 1 uživatel na 1 jednom bytě.

Služba není určena pro uživatele, kteří jsou trvale upoutáni na lůžko, nebo mají výrazné potíže pohybem.

Strava

Součástí našeho zařízení je kuchyň s jídelnou, kde chodí uživatelé na oběd. Uživatelům poskytujeme celodenní stravu včetně speciálně upravené stravy (šetřící/žlučníková, diabetická, redukční).

Úhrady

1. Úhrada za poskytnutí ubytování/den: v našem zařízení poskytujeme ubytování ve dvoulůžkových pokojích.

Úhrada za stravu
Snídaně – cena surovin: 17,- Kč, režijní náklady: 15,- Kč.
Oběd – cena surovin: 36,- Kč, režijní náklady: 39,- Kč.
Svačina – cena surovin: 8,- Kč, režijní náklady: 8,- Kč.
Večeře – cena surovin: 17,- Kč, režijní náklady: 22,- Kč.
Druhá večeře (pouze u diabetické stravy) – cena surovin: 8,- Kč.
Úhrada za ubytování
Dvoulůžkový pokoj: 180,- Kč/den

Úhrada za poskytovanou péči

Stupeň závislosti Cena
I. stupeň (lehká závislost) 880,- Kč
II. stupeň (středně těžká závislost) 4 400,- Kč
III. stupeň (těžká závislost) 8 800,- Kč
IV. stupeň (úplná závislost) 13 200,- Kč

Úhrada za fakultativní služby

Doprava uživatelů služebním automobilem
Ford Custom Tourneo 6,- Kč/km
Dacia Lodgy 6,- Kč/km
Kopírování dokumentů
Barevný tisk – jednostranný 4,- Kč/list
Barevný tisk – oboustranný 8,- Kč/list
Černobílý tisk – jednostranný 2,- Kč/list
Černobílý tisk – oboustranný 4,- Kč/list
Telefonní hovory
Mobilním telefonem (z mobilního čísla) 1,- Kč/minuta

Součástí Horní budovy jsou aktivizační dílny

 • keramická dílna
 • dílna pro výrobu svíček a pletení košíků
 • hudební a relaxační sál

Uživatelé se podílí na výrobě keramiky, svíček, mýdel, pletených košíků a šitých výrobků.

Naši uživatelé se se svými výrobky pravidelně účastní prodejních výstavek a řemeslných trhů. Mezi nejoblíbenější výrobky našich zákazníků patří pletené košíky, palmové svíčky, lapače snů a takřka všechny výrob z keramiky.

Mezi nejoblíbenější aktivizační činností našich uživatelů patří divadlo, muzikoterapie a relaxační cvičení. Naši uživatelé také mohou využívat k relaxaci masážní křeslo, a k procvičování končetin  motomed, stepper a rotoped. Na zahradě mohou využívat venkovní cvičební stroje, které jsou součástí našeho Vital parku. V letních měsících mohou využívat venkovní bazén.

V domově chováme králíky a slepice, o které se naši uživatelé starají v rámci pracovní terapie.

Naši uživatele se pravidelně účastní společenských a kulturních akcí, jako jsou muzikály, krasobruslení, hudební koncerty různé sportovní dny a výlety. Dále také vystupují pod vedením animační pracovnice na kulturních akcích a v dalších zařízeních  s divadelním a tanečním představením.

Kapacita domova je 50 obyvatel.

Adresa pro zasílání žádostí o poskytnutí sociální služby: DOZP Jakartovice –  Deštné 68, 747 55 Litultovice