Menu Zavřeno
Logo Zámek Dolní Životice

Návštěvy povoleny od 7.12.2020

Od 7.12.2020 povolujeme návštěvy v našich pobytových službách za předem nastavených pravidel. Návštěvy musí dodržovat pravidla návštěv a návštěva musí být telefonicky domluvena. Při kontaktu s uživatelem a pracovníkem musí…

WhatsApp Dolní Životice

Jak jste mohli zaznamenat v médiích, společnost Philip Morris ČR a.s. ve spolupráci s Asociací poskytovatelů sociálních služeb ČR a Nadací Charty 77 spustila, za přispění dalších partnerů…

Nadace ČEZ

Nadace ČEZ spustila bleskovou pomoc. Ve speciálním grantu Krizová pomoc jsme jednorázově získali finanční částku ve výši 25.000 korun, kterou jsme v souladu se žádostí použili…

Poděkování

Rád bych touto cestou poděkoval Moravskoslezskému kraji a všem jeho zaměstnancům, kteří nám od samého začátku propuknutí pandemie COVID-19 pomáhají zajistit ochranné pracovní pomůcky (ústenky, látkové…