Menu Zavřeno

Ukončení projektu s názvem „Zavedení nových metod práce s uživateli v naší organizaci.“

Projekt z Operačního programu Zaměstnanost, zapojena sociální služba DOZP Dolní Životice.

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007711

Projekt nám byl schválen na dva roky, tj. od 1. 4. 2018 a byl ukončen 31. 3. 2020. Zaměřoval se na podporu komunikačních a aktivizačních schopností uživatelů naší sociální služby tak, aby mohli pracovníci v přímé péči realizovat a plánovat aktivity dle jejich individuálních možností (tj. podpora individuálního plánování v organizaci). Díky projektu budeme schopni nadále zvyšovat kvalitu naší sociální služby, která v minulosti prošla náročným procesem transformace z důvodu reorganizace v Moravskoslezském kraji.

Do projektu bylo zapojeno celkem 47 pracovníků (z toho 45 pracovníků pracuje v přímé péči a 2 sociální pracovníci), kteří prošli intenzivním vzděláváním.

V rámci klíčových aktivit probíhaly tyto činnosti:

– supervize pro pracovníky a vytvoření metodického materiálu pro oblast aktivizace a snoezelen (20 hodin/rok),

– supervize pro zpětnou vazbu zavedení metody AAK v každodenní praxi pracovníků v přímé péči a vytvoření metodického materiálu pro oblast AAK (20 hodin/rok),

– konzultace s metodikem v oblasti AAK (měsíčně 8 hodin s pracovníky v organizaci),

– proškolení zaměstnanců v přímé péči v akreditovaných kurzech:

A) Základy augmentativní a alternativní komunikace (10 pracovníků/16 hodin),

B) Alternativní praktické komunikační dovednosti v péči o osoby s těžkým zdravotním postižením (10 pracovníků/16 hodin),

C) Základní kurz bazální stimulace (15 pracovníků/ 24 hodin),

D) Nástavbový kurz bazální stimulace (15 pracovníků/24 hodin),

E) Aktivizační činnosti seniorů v zařízeních sociálních služeb (44 pracovníků/16 hodin),

F) Rehabilitace a relaxace pro dospělé s kombinovaným postižením (43 pracovníků/8 hodin).

Součástí projektu bylo pořízení vybavení Snoezelenu (multisenzorická místnost) nejrůznějšími pomůckami, které podporují smyslové vnímání a jsou určeny také k relaxaci. Například pro zrakovou stimulaci máme UV zářivky, vodní sloup, optická vlákna, pro hmatovou stimulaci jsme pořídili terapeutické fazolky, dotekové rukavice apod., součástí vybavení je audio technika, projektor, závěsné lehátko, celá řada hudebních a perkusních nástrojů, vibračních a polohovacích pomůcek apod. Na rozvoj kognitivních funkcí využívají uživatelé SENTABLE (stolní počítač, ve kterém jsou nakonfigurovány hry – puzzle, kvízy, malování o různých úrovních náročnosti dle schopností uživatelů).

Věřím, že nám informace načerpané z projektu pomohou ještě více a lépe zkvalitnit námi poskytovanou péči a uživatelům zkvalitnit a obohatit život v našem domově.

Několik fotografií z ukázkami prací v jednotlivých oblastech aktivit z projektu:

Ukázka vizuálního schématu v oblasti komunikace

Ukázka obsahu komunikační knihy

Snoezelen – zraková stimulace

Snoezelen – komunikační obrázky

                               

Snoezelen – bubny

Zpracovala: Simona Vyhlídalová, vedoucí DOZP Dolní Životice