Menu Zavřeno

INFORMACE O PŘIJATÝCH OPATŘENÍCH

Vážení spoluobčané, opatrovníci

Chceme Vás informovat o opatřeních, která jsme nadstandardně v našich zařízeních zavedli za účelem ochrany klientů a zaměstnanců před šířením nákazy koronavirem COVID-19.

 • Sledujeme aktuální informace
 • Jsme ve spojení se zřizovatelem a s orgány státní správy
 • Provoz zařízení je personálně zabezpečen
 • Máme zpracovaný plán preventivních opatření
 • Máme zpracovaný plán krizových opatření při případ karantény

Již zavedená preventivní opatření:

 • ZÁKAZ NÁVŠTĚV A ZÁKAZ POHYBU UŽIVATELŮ MIMO ZAŘÍZENÍ
 • ZÁKAZ PŘIJÍMÁNÍ NOVÝCH UŽIVATELŮ SLUŽBY
 • PRAVIDELNÉ INFORMOVÁNÍ UŽIVATELŮ O AKTUÁLNÍ SITUACI A OPATŘENÍCH
 • DEZINFEKCE RUKOU, SPOLEČNÝCH PROSTOR (madel, zábradlí, klik, prostor výtahů a dalších povrchů prostřednictvím virucidních prostředků)
 • MĚŘENÍ TĚLESNÉ TEPLOTY

u KLIENTŮ – SE MĚŘÍ tělesná teplota 2x denně,

u ZAMĚSTNANCŮ při začátku pracovní směny, při naměření tělesné teploty vyšší nebo rovna 37,5 C jim není umožněn začátek pracovní směny a jsou vyzváni, aby se podrobili lékařskému vyšetření).

 • POVINNÉ POUŽÍVÁNÍ OCHRANNÝCH ROUŠEK – zaměstnanci
 • ZRUŠENÍ HROMADNÝCH AKCÍ PRO KLIENTY (zrušení plesu, přerušení provozu terapeutických dílen EMA, přerušení docházky klientů do zaměstnání, odřeknutí externích služeb pro klienty (kadeřnice, pedikéra, canisterapie), přeložení doložitelných lékařských vyšetření a zákroků klientů
 • ZAJIŠTĚNÍ HROMADNÝCH NÁKUPŮ PRO KLIENTY V OBCHODECH PRACOVNÍKY

Se svými blízkými se můžete spojit prostřednictvím mobilních telefonů, případně můžete volat na jednotlivé komunity popř. bydlení.

Rovněž můžete využít emailové kontakty.

Telefonní spojení naleznete v záložce kontakty.

Děkujeme za pochopení, trpělivost a spolupráci

V Dolních Životicích 13.3.2020

Ing. Aleš Šupina

Ředitel p.o.

reditel@zamekdz.cz

tel. 732 488 614