Menu Zavřeno

Aktuality

WhatsApp Dolní Životice

Jak jste mohli zaznamenat v médiích, společnost Philip Morris ČR a.s. ve spolupráci s Asociací poskytovatelů sociálních služeb ČR a Nadací Charty 77 spustila, za přispění dalších partnerů (Mall.cz, Vodafone ...
Celý článek
/ Aktuality

Nadace ČEZ

Nadace ČEZ spustila bleskovou pomoc. Ve speciálním grantu Krizová pomoc jsme jednorázově získali finanční částku ve výši 25.000 korun, kterou jsme v souladu se žádostí použili na nákup bezdotykových teploměrů ...
Celý článek
/ Aktuality, Aktuality 2020

Poděkování

Rád bych touto cestou poděkoval Moravskoslezskému kraji a všem jeho zaměstnancům, kteří nám od samého začátku propuknutí pandemie COVID-19 pomáhají zajistit ochranné pracovní pomůcky (ústenky, látkové roušky, respirátory, brýle, ochranné ...
Celý článek
/ Aktuality, Aktuality 2020
Snoezelen

Ukončení projektu s názvem „Zavedení nových metod práce s uživateli v naší organizaci.“

Projekt z Operačního programu Zaměstnanost, zapojena sociální služba DOZP Dolní Životice. Registrační číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007711 Projekt nám byl schválen na dva roky, tj. od 1. 4. 2018 a byl ukončen ...
Celý článek
/ Aktuality, Aktuality 2020